Vår Besättning Lerskalls Angus

 

 

Avelsbesättningen Lerskalls Angus föder upp kvigor och tjurar till försäljning.
På mödernet härstammar avelsmaterialet från Sandvads Gård i Hyssna vilka var en av de allra första direktimportörerna av Angus. Ett 10-tal framsynta djuruppfödare genomförde denna privatimport under 1940-talet.

 

För bibehållna goda rasegenskaper väljs faderslinjen med stor omsorg.


Vi arbetar ekologiskt:


BVD-testad besättning
Leukosfri
KAP-ansluten

SMAK - certifierad

 

Bilder på köttdjuren, klicka här: