Aberdeen Angus

 

 

 

Angus - rasen har sitt ursprung i de Skotska Högländerna. En köttras med gamla anor och mycket god härdighet, lätta kalvningar och friska djur. Angus är genetisk hornlösa och finns även som röd Angus. Under åren har ett intensivt avelsarbete ägt rum vilket har påverkat storlek, tillväxt och köttansättningsegenskaper. Detta har utvecklat rasen med de perfekta egenskaper för svensk köttproduktion som de har i dag. I flera av de stora köttproducerande länderna som Canada, USA och Australien m fl är Angus den dominerande rasen inom självrekryterande köttdjursuppfödning.

 

Angus har idag alla förutsättningar att producera ett högkvalitativt kött som en kravställande marknad efterfrågar tack vare de höga köttkvaliteegenskaperna. Används också som korsningsavel främst för egenskaperna lätta kalvnignar och god modersinstinkt. Angus är Sveriges äldsta köttras, tack vare importen 1946 på cirka 200 djur.

 

Angus är köttrasen med tre M:
Marmorering - Muskulatur - Modersinstikt.