Välkommen

Utby Lantbruk är ett familjejordbruk som ligger på gården Lerskall – ca 5 km från Uddevallabron.


På gården Lerskall har bedrivits kreatursdrift både mjölk och köttdjurs-produktion sedan tidigt 1960-tal.

 

 Med nuvarande inriktning på Aberdeen Angus har vi kontakt med uppfödare i Skottland.

 

Areal cirka 30 ha under plog, och div övrig mark är lika mycket. Gårdens namn och historia går tillbaka sen medeltid.

 

Fornminnen samt gravlämningar vittnar om tidig bebyggelse längs fjordens stränder. Bronsåldersrös och stenåldersbosättningar finns inom gårdens ägor.

 

Huvudsakligt inriktning, kreatursuppfödning mest som avelsdjur, vall och bete samt viss uthyrning.

 

 

 

 

Våra svarta kor på bete

              

 

 

 

Uppdaterad: 20130410